tel. 013 46 300 90          e-mail: poczta@spp4.sanok.pl        

 

Opłaty

UWAGA RODZICE!!! 

 Od 1 października 2019 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy  wpłacać na numer konta:

  03 8642 1184 2018 0076 6153 0006

do dnia 10-go każdego miesiąca z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz grupa.
 

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową rodzice płacą 1.00 zł
Podstawa programowa w naszym przedszkolu obowiązuje od godz. 7.30 do godz. 12.30
Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 9.00 zł ustalona została na podstawie sporządzonej kalkulacji, która uwzględnia normy żywieniowe oraz poziom cen produktów niezbędnych do przygotowania posiłków.

 
DZIĘKUJĘ

Spp4 * Przedszkole nr 4 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * dzieci * sanockie * Posada * Robotnicza * Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4