tel. 013 46 300 90          e-mail: poczta@spp4.sanok.pl        

Zajęcia dodatkowe

Prowadzone są zajęcia logopedyczne z dziećmi z wadami wymowy oraz zajęcia rewalidacyjne według zaleceń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z dziećmi, które posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym.

 

Spp4 * Przedszkole nr 4 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * dzieci * sanockie * Posada * Robotnicza * Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4